Poortwachter

Voor HR-professionals en verantwoordelijk leidinggevende verzorgen wij praktische en informatieve trainingen over de Wet Poortwachter (WvP). We bieden maatwerk en geven trainingen over dit onderwerp aan grote maar ook kleine groepen.

Mogelijke onderwerpen van een Poortwachter training zijn:

Wet- en regelgeving rondom verzuim (basiskennis):

 • Hoe kijkt het UWV;
 • Het dossier;
 • De rol van de bedrijfsarts en andere adviseurs;
 • Ontslag na 2 jaar ziekte;
 • Het re-integreren van uw medewerker.

Algemeen:

 • Verzuimprotocol eigen organisatie.
 • Op welke momenten in het verzuimproces heb ik als leidinggevende invloed.

Preventief:

 • Wat kan ik doen om verzuim te voorkomen?
 • Kennis van begrippen verzuimdrempel, verzuimbehoefte en verzuimnoodzaak.
 • Vertaling naar eigen praktijk; hoe werkt dat?
 • Signalen voor dreigend verzuim.
 • Praktische tips om de verzuimdrempel te beïnvloeden.
 • Gesprekstechnieken voor het preventieve gesprek.

Curatief:

 • Welke invloed heeft de leidinggevende wanneer er iemand ziek is?
 • Het moment van ziekmelding: ziekte overkomt je, ziekmelding is een keuze.
 • Kennis van begrippen hervattingsdrempel, hervattingsbehoefte en hervattingsnoodzaak
 • Vertaling van deze begrippen naar de eigen praktijk; hoe werkt dat?
 • Praktische tips om de hervattingsdrempel te beïnvloeden
 • Gesprekstechnieken voor het verzuimgesprek

We bieden maatwerk en geven trainingen

aan grote maar ook kleine groepen

poortwachter-atladvies

In company training

Deze training is een in company training. Onze trainer komt bij u op locatie zodat de deelnemers geen extra reistijd kwijt zijn.

Neem bij interesse voor een in company training contact op met onze coördinator Alijn Muijsers: 06 – 134 338 38, alijn@atl-advies.nl