Gespreksvoering

Hoe kom je over? Wat mag wel? En wat kun je beter niet doen of zeggen tijdens een sollicitatie- of een netwerkgesprek? Met onze gesprekstraining helpen wij deelnemers zelfbewust en doelbewust gesprekken te voeren. Onderwerpen tijdens deze training zijn:

  • Voorbereiding;
  • Maak een positieve indruk: kleding, houding en toon;
  • De do’s en don’ts tijdens een gesprek;
  • STAR methodiek en hoe hierop voor te bereiden.

Deze training kan onderdeel zijn van een begeleidingstraject, maar kan ook zonder een traject gevolgd worden.

Bij interesse voor het deelnemen aan één van onze trainingen of voor maatwerk- of in company trainingen bel met onze coördinator Alijn Muijsers: 06 – 134 338 38

gespreksvoering-atladvies